Copyright 2024 - Custom text here

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 logo pdfwhite

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

f t g m

ที่อยู่    : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ

ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์/โทรสาร 034-310005 , 034-310006

e-Mail  : tpso-3@m-society.go.th

Administrator(HeadPage)